Finalegrenser bane

Finalegrensene for banefinalene blir som følger:

OBS: Se også tidsskjemaet – dette ble oppdatert lørdag kveld

Rekrutt:           245
Eldre rekrutt: 249
Junior:             247
Eldre junior:   236
V65:                  249
V73:                  249

Kl. 3 – 5:           241
U20:                  238
Norma:            236
V55:                  243
Kl. 2:                 238