Stang og felthurtig teller som LDKS for mørekretsen.

Som kjent ble stang og felthurtig avlyst i Sykkylven pga brannfaren.   Følgende mail er utsendt til samlagene 26.06 fra Mørekretsen ved Ola Krogstad.

«Emne: Stang og stuper

Da arrangør måtte avlyse stang og stuper under LDKS ble det bestemt at beste skytter i fra Mørekretsen i hver av disse øvelsene under Midt Norsk vil bli vinner av LDKS og få medalje og aksje i vandrepremie.

Med hilsen

Ola Krogstad»